300 (3000) palæstinensiske politiske fanger i sultestrejke i israelske fængsler

Siden 27. september har 300 palæstinensiske politiske fanger været i sultestrejke i israelske fængsler i protest mod, at de udsættes for kollektiv afstraffelse fra de israelske myndigheders side. En hævn for at der siden 2006 har siddet 1 israelsk soldat i palæstinensisk fængsel.

Sultestrejken er blevet støttet af yderligere 2700 fanger, der har været i delvis sultestrejke. Den er muligvis den hidtil mest omfattende i verdenshistorien, men bliver fuldstændig fortiet i vestlige medier, samtidig med at fangernes tilstand hastigt forværres, efter de israelske fængselsmyndigheder har inddraget fangernes salt, så de alene overlever på vand.

Den israelske lægeorganisation, Physicians for Human Rights (PHR) udsendte 13. oktober denne erklæring om sultestrejken, som er oversat i hele dens længde:

"Tirsdag den 27. september 2011 indledte mere end 100 palæstinensiske fanger en sultestrejke, og antallet er i dag steget til over 300. Fangerne har meddelt, at strejken er tids-ubegrænset. Den har ikke en slutdato men fortsætter til de får deres krav opfyldt eller de begynder at dø.

Trods strejkens store omfang og dens potentielle konsekvenser, har den kun haft ringe opmærksomhed i de israelske medier. Vi mener det er nødvendigt at informere og frigive den information vi har indsamlet, i håb om at det vil øge opmærksomheden og skabe en stærkere offentlig debat.

Gennem årene er de palæstinensiske fangers vilkår i fængslerne blevet forværret, og de udsættes i dag for kollektiv afstraffelse. De betingelser de palæstinensiske fanger lever under krænker deres grundlæggende rettigheder, og krænker ligeledes de vilkår der er nedskrevet i israelsk og international lov. Der har stort set ingen kritik været af de forhold de opbevares under eller hvordan de behandles. Den nedværdigende behandling af palæstinensiske fanger er taget til og er blevet institutionaliseret i love og bestemmelser, der iflg. de strejkende ikke ladt dem andre reaktionsformer end sultestrejken tilbage. Fangernes krav er følgende:

1. Indstille anvendelsen af isolationsfængsling af fanger - herunder politiske ledere der er sat i fængsel. Nogle af disse har siddet i op til 3 i fuldstændig isolation. Physicians for Human Rights-Israel har gennem mange år arbejdet for stop for anvendelsen af isolation, der ofte giver irreversible fysiske og psykiske skader. Isolationsfængsling anses for grusom, inhuman og nedværdigende behandling, og klassificeres også som tortur.

2. Stop for indsættelsen af palæstinensiske fanger i israelske fængsler. Dette forhold er i strid med 4. Genevekonvention.

3. Atter tillade familiebesøg fra Gaza. Dette har Israel gennem 5 år forbudt. Genindføre familiebesøgene for de flere hundrede fanger fra Vestbredden, der har fået frataget denne ret, og fjernelse af de hindringer de israelske myndigheder har indført for besøg.

4. Indstille de daglige ransagninger af fængselsceller. Ransagninger der ofte gennemføres med magt.

5. Indstilling af "strip search" af fanger og pårørende der kommer på besøg.

6. Indstilling af praksis med fodlænkning og håndjern på fanger, under besøg af pårørende, advokater og undersøgelser på hospitaler.

7. Anerkende deres ret til uddannelse.

8. Tillade bøger, aviser og give fangerne ret til at se arabisk sproget TV.

9. Indstilling af alvorlige og aggressive straffeforanstaltninger som isolation, bøder, forbud mod familiebesøg eller adgang til spisesal.

10. Stop for krænkelse af de palæstinensiske fangers basale rettigheder. Alle fanger skal have ret til at mødes med en advokat under deres afhøringer. Myndighederne skal indstille deres forhaling af juridiske vurderinger under forhør og fængselsforløbet.

Sammen med vore partnere i Adalah og El Mezan støtter Physicians for Human Rights-Israel fangernes krav og deres kamp for deres rettigheder. Vi har fuldt en række spor for at sikre at fangernes rettigheder garanteres:

1. Den 29. september 2011 udsendte vi en fælles pressemeddelelse om sultestrejken. Pressemeddelelsen er tilgængelig på hebræisk, arabisk og engelsk.

2. Den 2. oktober 2011 sendte vi et fælles hastebrev til Israeli Prisons Service (IPS) om spørgsmålet om at sikre rettighederne for de 'sikkerhedsfanger', der deltager i sultestrejken. Hastebrevet er tilgængelig på hebræisk.

3. PHR-Israel udsendte en opfordring til sine friville læger om at besøge de fanger, der deltager i sultestrejken. Vi er stolte af at kunne meddele, at 26 læger og 16 tolke meddelte, at de ville deltage i undersøgelser af de sultestrejkende. Vores formelle ansøgning til fængselsmyndighederne om at lade lægerne komme ind i fængslerne blev sendt den 4. oktober 2011, men først den 11. oktober modtog vi et svar. IPS afviste vores anmodning med henvisning til at iflg. deres retningslinier må uafhængige læger kun tilse fanger efter anmodning fra fangerne selv eller deres pårørende, og hvis det sker må der ikke henvises til specielle omstændigheder som en sultestrejke. Vi er nu sammen med fanger og deres pårørende i gang med at udforme disse anmodninger.

4. PHR-Israel’s etik-komite er ligeledes involveret i sagen. Den 6. oktober klagede vi til Sundhedsministeriet, den Israelske Lægeforening og IPS over IPS' retningslinier for behandling af fanger under en sultestrejke, og adgangen for uafhængige læger til fængslerne. Sultestrejker rejser en række etiske dilemmaer for læger: hvordan skal læger forholde sig, tvangsfodring af fanger mens de er lagt i lænker, besøg af uafhængige læger, den dobbelte loyalitet for læger ansat i fængselsvæsenet etc.

5. Udover disse initiativer arbejder PHR-Israel’s afdeling for fanger og tilbageholdte med daglig at indsamle oplysninger om situationen indenfor fængselsvæggene. Vi er endvidere i direkte kontakt med fangernes familier.

Physicians for Human Rights-Israel opfordrer det israelske fængselsvæsen til at imødekommee fangernes krav, og indstille sine overgreb overfor fangerne. Vi vil gerne understrege, at overgreb Gilad Shalit måtte være udsat for ikke kan retfærdiggøre overgreb mod de palæstinensiske fanger. Deres situation må ikke på nogen måde knyttes sammen med Gilad Shalits situation. Et forhold vi allerede tidligere har proetsteret imod.

Vi opfordrer IPS til at afstå fra at forøve yderligere overgreb mod fanger der deltager i sultestrejken og understreger at det er deres professionelle og etiske ansvar at beskytte de fangers velbefindende der deltager i sultestrejken. De læger der tilser de sultestrejkende fanger, må tæt overvåge hver fanges tilstand, og give den medicinske assistance den enkelte fange anmoder om.

IPS skal endvidere tillade uafhængige læger udvalgt af fangerne eller deres pårørende at gennemføre uvildige undersøgelser. Dette er allerede garanteret i retningslinierne fra World Medical Association.

Dr. Ruhama Marton, Formand og grundlægger af Physicians for Human Rights-Israel: teoretisk set er støtte til en sultestrejke i strid med vore principper som læger. Vi vier vort liv til at redde liv, især i livstruende situationer. Men som læge skal jeg samtidig respektere min patients vilje, og ikke hindre ham i at følge den vej han har valgt for at kæmpe for det han tror på. Derfor accepterer jeg hans beslutning, og ønsker at sikre at jeg tjener ham og følger hans ønsker. Jeg kan ikke tilslutte mig læger (der ikke er læger), der ønsker at tvangsfodre fangen. Som i alle former for medicin er forebyggelse det bedste. Myndighederne skulle aldrig have presset fangerne til det punkt, hvor sultestrejken var det eneste middel til at sikre deres rettigheder og værdighed."

http://phr.org.il