Nytårshilsen fra fængslet

Ahmad Sa’adat markerer det nye år ved at ønske det palæstinensiske folk et år med ”kamp, enhed og modstand”

Ahmad Sa’adat, den fængslede generalsekretær for Folkefronten til Palæstinas Befrielse (PFLP), udsendte ved nytårstid en hilsen til det palæstinensiske fok og sagde at året 2010 kan blive et år der genopretter enheden i det palæstinensiske folk, bryder belejringen af det heroiske folk i Gaza og bringer krigsforbryderne bag besættelsen for internationale krigsforbryderdomstole.

Sa’adat opfordrede til at det nye år må blive et år med ubetinget ret til at gøre modstand, fordrive besættelsen og bosættelserne fra palæstinensisk jord, for frigivelse af fangerne, for uafhængighed og selvbestemmelse og Jerusalem som palæstinensernes hovedstad, og for flygtningenes ret til at vende tilbage til deres hjem.

Sa’adat mødtes med sin advokat den 28. december 2009, efter at have været uden besøg af advokat i månedsvis. Det var her fra cellen i Ramon fængslet i Naqab ørkenen at Sa’adat gennem advokaten udsendte denne nytårshilsen. Advokaten, som er fra Foreningen Addameer, sagde at Sa’adat har høj moral og stor tiltro til det palæstinensiske folks evne til at stoppe krisen inden for det palæstinensiske folk og genskabe enheden.

Han advarede imod at ”lappe” og ”reparere” på PLO og dets institutioner og sagde at PLO i stedet skal genopbygges på demokratisk basis og inkludere alle politiske kræfter, gennem valg baseret på proportional repræsentation for alle PLO institutioner. Han understregede ligeledes behovet for at stoppe alle former for forhandlinger med besættelsesmagten og sagde at alle slags forhandlinger såvel som tavsheden fra de arabiske og internationale partier kun udgør et dække for legitimering af den fortsatte aggression, ekspansion, racisme og forbrydelser fra besættelsesmagtens side. (…)

Sa’adat opfordrede til et øjeblikkeligt møde i den ’nationale dialog komite’, til at gennemføre en grundigt undersøgelse af den palæstinensiske politik og formulere et omfattende program for strategi og kamp baseret på modstand mod besættelsen og understregede behovet for mobilisering, organisering og intensivt arbejdet med henblik på at opbygge folkelig solidaritet såvel på nationalt som internationalt niveau.

Han opfordrede til at fortsætte og udvide kampagnerne imod normalisering af besættelsen, herunder kampagnen for ’boycott, divestment and sanctions’ (boykot, disinvestering og sanktioner) (…).

Han opfordrede også til at dokumentere besættelsesmagtens forbrydelser og udstille dens løgne om ”demokrati” og ”etik” over for verden, især på etårs-dagen for aggressionen mod Gaza.

Goldstone rappporten der opregnede de forbrydelser som besættelsesmagten havde begået i Gaza, kræver opfølgning fra FN’s side (…), ligesom det er vigtigt at følge op på den vejledende dom fra Den internationale Domstol i Haag om den illegale annekterings-mur og de racistiske bosættelser.

Sa’adat opfordrede PLO og Den arabiske Liga til straks at henvende sig til FN og andre relevante institutioner med henblik på at stille besættelsesmagten til regnskab for dens fortsatte forbrydelser og ’zionismisering’ af byen Jerusalem.

(lettere forkortet efter artikel på www.pflp.ps)