Besøg af Abla Sa'adat

Besøg af Abla Sa’adat fra Palæstina

I september måned var Abla Sa’adat på besøg i Danmark. Abla Sa’adat bor på Vestbredden hvor hun er engageret i en række politisk aktiviteter, herunder kvindearbejde. Men det var primært som repræsentant for kampagnen ’Free Ahmad Sa’adat’ hun blev inviteret.

Abla Sa’adat er gift med Ahmad Sa’adat, der er generalsekretær for PFLP (Folkefronten til Palæstinas Befrielse), medlem af det palæstinensiske parlament og PLO. Han har siden 2006 siddet i israelsk fængsel, anklaget bl.a. for at tilhøre en illegal organisation. Før den tid sad han i det palæstinensiske selvstyres fængsel på baggrund af en beskidt handel mellem Arafat og Israel. Ahmad Sa’adat har sammenlagt siddet 12 år i fængsel. Den internationale kampagne ’Free Ahmad Sa’adat’ kræver løsladelse af Ahmad Sa’adat og alle palæstinensiske fanger i israelske fængsler. På alle de mange møder Abla deltog i indgik temaet om de politiske fanger.

Møde arrangeret af den danske komite ’Løslad Ahmad Sa’adat’

Onsdag den 18.9 var der møde i Solidaritetshuset under overskriften ”Løslad Ahmad Sa’adat og alle de palæstinensiske politiske fanger i israelske fængsler”. Det var den danske afdeling af kampagnen ’Free Ahmad Saa’dat’ der havde arrangeret mødet. Her fortalte Abla om de forfærdelige forhold de palæstinensiske fanger lever under i israelske fængsler, mange lever i isolation i årevis, mange er administrativt tilbageholdt, dvs. uden retssag, de må ikke få uddannelse, de må ikke få besøg af familie og venner. Hun fortalte også om sidste års store sultestrejke organiseret af især PFLP. Den gav midlertidige forbedringer, som nu er trukket tilbage igen. Det har store omkostninger for familien og især børnene når en eller begge forældre sidder i fængsel – hvad Abla og Ahmad Sa’adat i en periode har gjort. Se mere om kampagnen på: www.freeahmadsaadat.org og www.freeahmadsaadat.dk

Besøg hos venstrefløjspartier, SUF og Arbejderen

De politiske fanger stod også i centrum da Abla besøgte Enhedslistens Christian Juhl på Christiansborg hvor Abla afleverede et brev som Christian Juhl lovede at omdele til samtlige Folketingets 179 medlemmer. Brevets afsendere er de 14 palæstinensiske parlamentsmedlemmer som sidder i israelske fængsler, herunder Ahmad Sa’adat. De opfordrer de danske folketingsmedlemmer til at lægge pres på Israel og få Israel til at overholde fangernes rettigheder i fængslerne, ikke kun for de 14 palæstinensiske parlamentsmedlemmer, men for alle de 4500 palæstinensiske fanger i israelske fængsler.

SUF’s Internationale gruppe havde på et lørdagsseminar kort besøg af Abla der fortalte om fangernes situation, om mobilisering og uddannelse af de palæstinensiske unge kvinder og den palæstinensiske venstrefløj. De unge SUF’ere var efter sigende ret begejstrede for den seje palæstinensiske kvinde!

Dagbladet Arbejderen lavede et stort interview med Abla (22.9)der ud over de politiske fanger handlede om terrorstemplingen af PFLP). Men som Abla Sa’adat sagde i interviewet: ”Vi lever efter vores idealer, vi kæmper for vores folks frihed, vores kamp er ikke ulovlig”.

Ligeledes aflagde Abla besøg hos partiet APK i dets nye lokaler på Vesterbro. Her blev lavet et video-interview.

Boykot Israel møde: Vi glemmer aldrig Sabra og Shatila

Fredag den 14.9 var der Sabra og Shatila mindearrangement i butikken i Solidaritetshuset under overskriften ”Vi glemmer aldrig Sabra og Shatila”. Boykot Israel stod også i år bag Sabra- og Shatila arrangementet. Butikken var tæt proppet af folk i alle aldre, herunder palæstinensere i stort antal. Det er nu 30 år siden de libanesiske falangister i samarbejde med israelsk militær begik flere dages massakrer på palæstinenserne i flygtningelejrene Sabra og Shatila i Beirut, Libanon. Abla fortalte om disse massakrer og de mange andre massakrer som Israel har udsat palæstinenserne for. Der blev serveret lidt palæstinensisk mad. Herefter gik vi med fakler – trods regnvejr – ned til Søerne. Parolerne ”Boykot Israel”, ”Frit Palæstina” – ”Styrk den internationale solidaritet” dundrede gennem Griffenfeldsgade og Korsgade. Det var en fantastisk aften!

Besøg hos IF Aarhus og IF Aalborg og derfra til konference i Tyskland

Abla Sa’adat besøgte IF Aalborg (se deres rapport) og IF Aalborg . Der var også tid til et møde med palæstinensiske kvinder i Aarhus. Herfra kørte Abla med palæstinensiske kammerater til en weekend- konference i Tyskland om Flygtningenes ret til at vende tilbage. Konferencen var for den palæstinensiske venstrefløj i Europa.

Farvel til Abla

Vi afsluttede besøget med en afskedsmiddag for Abla på den nærliggende græske restaurant Akropolis.