Ahmad Sa'adat hilser US Social Forum

Juni 2010

Ramon Fængslet - Isolationsafdelingen

Til US Social Forum, der holdes 22-26. juni i Detroit, Michigan:

Jeg sender jer min hilsen fra den anden side besættelsesfængslets mure, med stemmerne fra tusinde af palæstinensiske og arabiske politiske fanger. På vegne af de palæstinensiske fangers bevægelse, den palæstinensiske nationalbevægelse og Folkefronten til Palæstinas Befrielse (PFLP) sender jeg vore hilsner til US Social Forum - denne sammenkomst af folkelige bevægelser der støtter kampen mod racisme, kolonialisme, undertrykkelse og imperialisme.

Den palæstinensiske kamp for national befrielse er del af den internationale bevægelse af folk for national befrielse, international racemæssig og økonomisk retfærdighed, og ophør af besættelse, kolonialisme og imperialisme. Vi hilser alle de undertrykte grupper, nationer og samfund der er gået sammen i dette Sociale Forum, deriblandt vore søstre og brødre i det palæstinensiske og arabiske samfund i USA og de amerikanske indianere på hvis jord det amerikanske imperium blev bygget, og som har været en aktiv del af modstanden i over 400 år.

Samtidig med at vi kæmper for at bringe apartheid, racismen og besættelsen af Palæstina til ophør erkender vi at vi ikke blot står overfor en umiddelbar fjende - Israel - men den fulde kraft fra USA's regering. Vi betragter US Social Forum som udtryk for de sociale bevægelser i USA, som arbejder inde i imperiet for at skaffe retfærdighed for alle, og vi giver jer vore hænder i solidaritet med jeres kamp. Vores kamp er jeres kamp, og jeres kamp er vores.

USA's styrke i en unipolær verden rystes af modstand og af folkelige bevægelser: indefra i USA og fra venstrefløjens stigende styrke i Latinamerika, i Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua og andre lande. De arbejder på at opbygge alternative og regionale magtstrukturer rundt om i verden, der kan være en stærk modvægt mod imperiet. Det er nødvendigt at omstyrte US imperiet og den unipolære verden den baserer sig på, og vi hilser derfor US Social Forums parole: "et andet USA er nødvendigt" med biligelse og solidaritet.

En global front på venstrefløjen, af sociale bevægelser og af de der kæmper for befrielse, mod imperialisme og undertrykkelse er nødvendig i dag, og US Social Forum - og hele Social Forum bevægelsen - er en integreret del af opbygningen af den globale venstrebevægelse.

Som i ved er vores kamp i Palæstina dybt forbundet med kampen i USA. Der findes to lejre. På den ene side imperiet og dets allierede anført af USA og Israel og i vor del af verden de meddelagtige arabiske regimer. Og på den anden side modstandens lejr. Vi ser jer som del af modstandens lejr. USA's regering er ansvarlig for de israelske forbrydelser mod vort folk: de tusinder af politiske fanger i fængslerne, de millioner af flygtninge der forbydes at vende hjem, de etniske udrensninger og ødelæggelse af vore huse, den fortsatte besættelse, apartheid muren der er rejst gennem vort land, og apartheid politikken og racismen. I over 62 år har USA været sponsor af den racistiske stat Israel.

I dag er det vigtigere end nogensinde at i eskalerer jeres kampagner i solidaritet med Palæstina, at i internationalt isolerer Israel og boykotter alle dets produkter, at i gør det klart at folk i USA står side om side med Palæstinas folk for at sikre vore nationale og menneskelige rettigheder: til selvbestemmelse, hjemvenden for vore flygtninge, ophøret af besættelsen og national befrielse.

Vi har for nyligt modtaget nyhederne om massakren på Friheds Flåden til Gaza, og at havet har bragt et stor budskab om mod og har druknet en masse blod; at de fængsler der huser vore frihedsfanger også har huset verdens frihedsfanger; at den internationale bevægelse for retfærdighed har fået nye martyrer, der vil inspirere os alle til kamp i deres fodspor af mod, styrke, solidaritet og vilje til retfærdighed, trods den brutale undertrykkelse. Deres eksempel er et eksempel for os alle, og flotilla martyrene, fangerne, organisatorene og deltagerne er del af den lange liste af helte i vort palæstinensiske folks kamp, og verdensbefolkningens kamp for retfærdighed og befrielse.

Fremad mod en global venstrebevægelse, for socialisme, lighed, retfærdighed og befrielse.

Vi slutter os til jeres parole: En anden verden er mulig. Et andet USA er nødvendigt.

Ahmad Sa'adat
Generalsekretær
Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)

Original: Ahmad Sa'adat Greets the US Social Forum